Privacyverklaring 

Inleiding 

Confidat hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonlijke gegevens als bezoeker van onze website. Je persoonlijk gegevens worden dan ook zorgvuldig behandeld en beveiligd. Om je privacy te borgen, handelt Confidat altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij (van jou) verwerken en met welk doel. 

Over Confidat 

Confidat wil via confidat.nl organisaties en professionals met behulp van kennis en informatie verbinden. Daarvoor heeft Confidat haar website en gratis nieuwsbrief met daarin artikelen uit de media of artikelen welke geschreven zijn door een van onze kennispartners. Op onze home/blog pagina kun je naast artikelen ook White Papers aantreffen van onze kennispartners of van collega privacy professionals die graag hun kennis, opinie of visie met vakgenoten willen delen. 

Alle informatie op Confidat is gratis en staat vrijblijvend ter beschikking aan eenieder die deze wil downloaden. In enkele gevallen kan je als voorwaarde voor gebruik van de informatie gevraagd worden je gegevens te delen met de auteur. Deze kan je benaderen om met jou in contact te komen. Natuurlijk ben je dit niet verplicht. 

Verzamelen en gebruik van je gegevens 

Confidat bewaart en gebruikt jouw gegevens alleen voor de door ons te verlenen diensten en voor het versturen van de door jou aangevraagde publicaties of andere diensten of contacten. 

 • De gegevens welke wij verwerken zijn: 
 • Naam, voornaam, tussenvoegsel 
 • Emailadres 
 • Bedrijfsnaam 
 • Sector 
 • Functie

Indien je de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen kan je dit kenbaar maken door je af te melden van de nieuwsbrief of mail naar hallo@confidat.nl. Wij zullen jouw gegevens dan verwijderen. 

Voor welke doeleinden kan Confidat informatie over jou gebruiken 

Confidat werkt samen met haar partners. Wanneer je reageert op publicaties van een van onze  partners door het downloaden van een artikel waarbij je contactgegevens dient te vermelden, maak je jezelf bekend bij deze partner en kan deze je eventueel benaderen voor een opvolging.  

Daarnaast gebruiken wij de door jou vermelde gegevens : 

 • Om je onze nieuwsbrief toe te zenden als ook informatie over de diensten van Confidat. 
 • Om te reageren op vragen en/of klachten; 
 • Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen over gebruik van de Confidat Website  
 • Om de Website en Diensten aan te passen en te verbeteren; 
 • Om misbruik van de Diensten te kunnen signaleren; 
 • Om jouw gegevens te verstrekken aan derden indien je daartoe toestemming hebt gegeven of op grond van wet- en/of regelgeving.

Op welke wijze beschermt Confidat je persoonlijke informatie? 

Confidat zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking Indien jouw gegevens met een partner gedeeld worden, worden deze gegevens eveneens gedeeld op een dusdanige manier, waarop het risico op inbreuk op de gegevens tot een minimum beperkt wordt. Met eventuele verwerkers worden verwerkersovereenkomsten afgesloten. 

Jouw Rechten 

Je hebt het recht ons te verzoeken om inzage te geven in je persoonsgegevens of om deze te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen 

Je kunt bezwaar aan tekenen tegen de verwerkingen van jouw persoonsgegevens of deze laten beperken Deze rechten zijn niet absoluut. Wij zullen ieder verzoek beoordelen conform de AVG en zullen zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 4 weken na ontvangst van een verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van het verzoek. Deze termijn kan verlengd worden met twee maanden verlengen indien dit nodig is door eventuele complexiteit van een verzoek of het aantal verzoeken dat wij krijgen. We zullen je in dat geval tijdig informeren.  

Tenslotte heb je op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Over Cookies en hoe gebruikt Confidat cookies 

Confidat kan bij het aanbieden van haar diensten gebruik maken van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt voor jouw gebruiksgemak. De website kan je door een cookie bij je eerstvolgende bezoek bijvoorbeeld herkennen. De website kan zo speciaal op jouw wensen afgesteld worden, om jouw verblijf op onze websites nog plezieriger te maken. 

Wil je geen cookies accepteren, dan heb je altijd de mogelijkheid om dit zelf aan te geven in je browser (door in de browser 'cookies off' in te stellen). Als je cookies uitzet is het mogelijk dat bepaalde functionaliteiten niet werken of dat je van bepaalde diensten geen gebruik kan maken. 

Wijzigingen 

Confidat behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om met enige regelmaat de privacyverklaring te controleren. Wijzigingen zullen niet via e-mail worden gecommuniceerd 

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de gratis nieuwsbrief!

Evenement

Tekst hier

Vacatures

Tekst hier

Cursus

Tekst hier

Informatie

Confidat wil als Privacy Dienstverlener organisaties en privacy professionals in de zorg ondersteunen en verbinden door het beschikbaar maken van kennis en informatie. Samen weet je meer dan alleen. Confidat heeft haar website ingericht op het publiceren van artikelen door kennispartners en/of vakgenoten. Ook is er de mogelijkheid voor publicatie van vacatures, scholing en evenementen gericht op zorgsector

Wekelijks verschijnt de gratis nieuwsbrief met daarin relevante artikelen uit de diverse media of geschreven door vakgenoten of door een van onze kennispartners. Alle informatie op Confidat is gratis en staat vrijblijvend ter beschikking aan iedereen. In enkele gevallen kan je als voorwaarde voor gebruik van de informatie gevraagd worden je contactgegevens te delen met de auteur. Deze kan dan in contact met je komen. Dit ben je uiteraard niet verplicht.

Wil je als organisatie kennispartner van Confidat worden en regelmatig publiceren in een van onze rubrieken of als vakgenoot een artikel plaatsen? Neem dan contact met ons op voor meer informatie door een bericht te sturen naar hallo@confidat.nl