AP: Meldformulier datalekken offline tussen vrijdag 7 mei en maandag 10 mei a.s.

04/05/2021

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) neemt vanaf a.s. maandag 10 mei een nieuw meldformulier voor datalekken in gebruik. Om de vernieuwing door te voeren is het vanaf aanstaande vrijdag 7 mei 9:00 uur tot en met maandag 10 mei 10:00 uur níet mogelijk om een datalek te melden lees meer:

Lees verder

Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt voor praktische problemen bij het afknippen van hashes

03/05/2021

Regelmatig krijgt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) bij onderzoeken te maken met organisaties die aangeven dat zij anonieme gegevens verwerken (en dus geen persoonsgegevens) doordat de gegevens ‘gehasht en afgeknipt’ zijn. In de praktijk constateert de AP dat organisaties bij deze vorm van anonimisering vaak fouten maken, waardoor de gegevens toch niet anoniem blijken te zijn.…

Lees verder

ONLINE INZAGE LEIDT MOGELIJK TOT MEER WERKDRUK VOOR HUISARTS

03/05/2021

Vanaf juli 2020 moeten huisartsenpraktijken hun patiënten de mogelijkheid bieden om elektronisch inzage te krijgen in hun medisch dossier. Dat gebeurt in veel praktijken door die medische gegevens te ontsluiten via een online, beveiligd, patiëntenportaal. Het Nivel heeft binnen OPEN, samen met IQ healthcare en de Universiteit Maastricht, internationaal literatuuronderzoek gedaan naar de verwachtingen en…

Lees verder

Handig: Volg de European Data Protection Board

29/04/2021

Lees meer: AVG richtsnoeren, aanbevelingen en best practices

Lees verder

Tijdelijk geen meldingen van mogelijke besmetting via CoronaMelder

29/04/2021

CoronaMelder stuurt vanaf vandaag tijdelijk geen waarschuwingen van mogelijke besmetting van Nederlandse besmette gebruikers naar andere gebruikers van CoronaMelder. Hiertoe heeft minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge vandaag besloten. Het stopzetten van de meldingen heeft te maken met het onveilig opslaan van de codes van CoronaMelder op Android-telefoons. Lees verder

Lees verder

AP publiceert OR-privacyboekje voor bescherming privacy op de werkvloer

29/04/2021

Werkgevers verwerken veel persoonsgegevens van hun werknemers. En nu veel mensen thuiswerken, zijn sommige werkgevers extra geïnteresseerd in manieren om hun personeel te monitoren. Dit kan natuurlijk heel ingrijpend zijn voor werknemers. Rekening houden met hun privacy is daarom uiterst belangrijk. De ondernemingsraad (OR) speelt daarbij een cruciale rol. Om de OR te ondersteunen heeft…

Lees verder

Nieuwsbrief

Meld je aan!

Evenementen Kalender

 

Vacature Aanbod

Cursus Aanbod

Informatie

Confidat wil als Privacy Dienstverlener organisaties en privacy professionals in de zorg ondersteunen en verbinden door het beschikbaar maken van kennis en informatie. Samen weet je meer dan alleen. Confidat heeft haar website ingericht op het publiceren van artikelen door kennispartners en/of vakgenoten. Ook is er de mogelijkheid voor publicatie van vacatures, scholing en evenementen gericht op zorgsector

Wekelijks verschijnt de gratis nieuwsbrief met daarin relevante artikelen uit de diverse media of geschreven door vakgenoten of door een van onze kennispartners. Alle informatie op Confidat is gratis en staat vrijblijvend ter beschikking aan iedereen. In enkele gevallen kan je als voorwaarde voor gebruik van de informatie gevraagd worden je contactgegevens te delen met de auteur. Deze kan dan in contact met je komen. Dit ben je uiteraard niet verplicht.

Wil je als organisatie kennispartner van Confidat worden en regelmatig publiceren in een van onze rubrieken of als vakgenoot een artikel plaatsen? Neem dan contact met ons op voor meer informatie door een bericht te sturen naar hallo@confidat.nl