Uw organisatie vindt privacy belangrijk. Niet alleen is de bescherming van (bijzondere) persoonsgegevens een wettelijke verplichting, maar ook uw cliënten,patiënten en medewerkers zijn zich steeds beter bewust van hun rechten. Maar hoe goed is gegevensbescherming binnen uw organisatie geregeld?

De AVG 0-scan

Wat is de huidige stand van zaken met betrekking gegevensbescherming en in welke mate voldoet u al aan de AVG? Als zorgverlener dient u passende organisatorische en technische maatregelen te nemen. Uw referentiekader hierbij zijn de normen NEN 7510-7512-7513 en NTA7516.

De AVG vraagt aantoonbaarheid o.a. in de vorm van een register van verwerkingen en waar nodig verwerkersovereenkomsten maar ook of er een goede procedure voor het melden van incidenten en datalekken bestaat Is uw privacyverklaring goed vindbaar voor uw cliënten en is de inhoud bondig en laagdrempelig geformuleerd? Voert u Dpia's uit op risicovolle verwerkingen en niet in de laatste plaats,werkt u aan privacybewustzijn binnen de organisatie?

De AVG 0-meting toetst of uw organisatie beschikt over de juiste processen, documenten, en instructies en geeft inzicht in de huidige stand van zaken van AVG-compliance van uw organisatie.

AVG-implementatie

Confidat helpt u om de door de AVG vereiste maatregelen in uw organisatie te implementeren en te borgen door advisering en begeleiding bij o.a. :

  • Privacybeleid
  • Verwerkingsregister
  • Verwerkersovereenkomsten
  • Procedure en register datalekken
  • Bewustwordingscampagnes en training van medewerkers
  • DPIA (data privacy impact assessment)

FG-support

Heeft u zelf een FG binnen de organisatie maar wilt u dat deze ondersteuning krijgt wanneer nodig. Of wilt u Confidat als externe FG rol om zo de onafhankelijkheid van toezicht te borgen? De Confidat FG wordt dan namens uw organisatie ingeschreven in het register van de Autoriteit Persoonsgegevens. Of heeft u tijdelijk een FG nodig wegens een periode van afwezigheid van uw eigen FG?

Hoe dan ook er is altijd een passende oplossing welke aansluit bij uw wensen. Neem vrijblijvend contact met ons op. Stuur een bericht naar:  hallo@confidat.nl en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Nieuwsbrief

Meld je aan!

Evenementen Kalender

 

Vacature Aanbod

Cursus Aanbod

Informatie

Confidat wil als Privacy Dienstverlener organisaties en privacy professionals in de zorg ondersteunen en verbinden door het beschikbaar maken van kennis en informatie. Samen weet je meer dan alleen. Confidat heeft haar website ingericht op het publiceren van artikelen door kennispartners en/of vakgenoten. Ook is er de mogelijkheid voor publicatie van vacatures, scholing en evenementen gericht op zorgsector

Wekelijks verschijnt de gratis nieuwsbrief met daarin relevante artikelen uit de diverse media of geschreven door vakgenoten of door een van onze kennispartners. Alle informatie op Confidat is gratis en staat vrijblijvend ter beschikking aan iedereen. In enkele gevallen kan je als voorwaarde voor gebruik van de informatie gevraagd worden je contactgegevens te delen met de auteur. Deze kan dan in contact met je komen. Dit ben je uiteraard niet verplicht.

Wil je als organisatie kennispartner van Confidat worden en regelmatig publiceren in een van onze rubrieken of als vakgenoot een artikel plaatsen? Neem dan contact met ons op voor meer informatie door een bericht te sturen naar hallo@confidat.nl